Kategori: Löp Bilgiler

TARİHİN GİZLENDİĞİ HADIMKÖY TREN İSTASYONU

TARIHIN GIZLENDIGI HADIMKÖY TREN İSTASYONU Yrd.Doç.Dr. Yonca Kösebay Erkan, Kadir Has Üniversitesi   GÜNÜMÜZDE HADIMKÖY Hadımköy[1] günümüzde Arnavutköy ilçesine bagh olup Avcılar ve Kücukçekmece ilgeleri ile komşudur. istanbul’u Avrupa’ya bağlayan TEM otoyolunun kuzeyinde yer almakta ve Eşikinoz Vadisi içinde konumlanmaktadır…

İSTANBUL MESCİTLERİNİN MİMARİ GELİŞİMİ(15.16.17.YY)

İSTANBUL MESCİTLERİNİN MİMARİ GELİŞİMİ(15.16.17.YY) yüzyılda İstanbul’da inşa edildiği tespit edilebilmiş olan 74 adet mescitten 8 külliye mescidi, mimari özellikleri bakımından özgünlüğünü koruyarak günümüze gelebilmişlerdir. 34 adet bağımsız ve tekke mescidi ise zaman içinde çeşitli tamirler ve yenilenmeler sonucu büyük ölçüde…

SULTAN ABDULAZİZ’İN KERBELA ŞİİRİ

KERBELÂ Kudretil ayini Resul-i Şâh-ı Server’e, Katil kastiyle cem oldular bir yere, Nasıl da lâyık gördüler cism-i pâki hançere! Ümmet olmak böyle midir Hz. Peygambere? Hem ciğerpâre-yi Fâtıma, nur-i çeşm-i Haydare Biat vâcib iken iman etmedi ol layın, Kurdular dini…

MUHAMMES

MUHAMMES   İştiyâkı, böyle mahcûr olmayınca bilmedim Kadr-i vasl-ı yâri ben dûr olmayınca bilmedim Neşve-i didârı, mestûr olmayınca bilmedim Câm-ı aşkı sâfi billûr olmayınca bilmedim Zevk-i Hakk’ı zikr-i mezkûr (1) olmayınca bilmedim.   Kays’ı hayrân, Leylâ’yı giryân eden aşk âteşi…

NALÇACI TEKKESİ / NALÇAÇI HALİL ZAVİYESİ / ŞEYH TULUİ TEKKESİ

Üsküdar, Zeynep Kamil Mahallesi’nde, Nalçacı Hasan Sokağı’nda yer alan tekke, Nalçacı Halil Tekkesi, Nalçacı Tekkesi;  4. postnişinin Mudurnulu Şeyh Mehmed Tuluî Efendi (Ölm. 1756) “Tuluî Tekkesi” ve “Şeyh Tuluî Tekkesi” adlarıyla da anılmakta olup banisi Antalyalı Vehhâb Ümmî’nin halifesi olan…

HZ.ALİ’DEN YÖNETİCİYE NASİHATLER

Bismillahirrahmanirrahim Allah’ın kulu, müminlerin halifesi Ali’nin, Mâlik b. el-Hâris el-Eşter’i, vergisini toplamak, düşmanlarına karşı mücadele etmek, ülkesinin durumunu iyileştirmek ve imar etmek üzere Mısır’a vali olarak atadığında kendisine verdiği emir şöyledir: O’na Allah’dan korkmasını, Allah’a kulluk etmeyi seçmesini ve Kitab’ında emrettiği farzlarla sünnetlere uymasını emreder. O farzlar ve sünnetler ki onlara…

OSMANLI’DA SIBYAN MEKTEPLERİ GELİŞİMİ

Anadolu Türk mimarisinde Sıbyan Mektepleri yaygın olarak Osmanlı mimarisinde görülür. Özellikle gelişme döneminden itibaren mektep mimarisinde sayısal ve niteliksel gelişmeler, Osmanlı’nın son dönemine dek devam eder. Türk Mimarisinde, Osmanlı öncesi Sıbyan Mekteplerine rastlanır. Mısır’da 1250-1390 yılları arasında hüküm süren Türk…