Aylar: Aralık 2015

MUHAMMES

MUHAMMES   İştiyâkı, böyle mahcûr olmayınca bilmedim Kadr-i vasl-ı yâri ben dûr olmayınca bilmedim Neşve-i didârı, mestûr olmayınca bilmedim Câm-ı aşkı sâfi billûr olmayınca bilmedim Zevk-i Hakk’ı zikr-i mezkûr (1) olmayınca bilmedim.   Kays’ı hayrân, Leylâ’yı giryân eden aşk âteşi…