Aylar: Şubat 2015

HZ.ALİ’DEN YÖNETİCİYE NASİHATLER

Bismillahirrahmanirrahim Allah’ın kulu, müminlerin halifesi Ali’nin, Mâlik b. el-Hâris el-Eşter’i, vergisini toplamak, düşmanlarına karşı mücadele etmek, ülkesinin durumunu iyileştirmek ve imar etmek üzere Mısır’a vali olarak atadığında kendisine verdiği emir şöyledir: O’na Allah’dan korkmasını, Allah’a kulluk etmeyi seçmesini ve Kitab’ında emrettiği farzlarla sünnetlere uymasını emreder. O farzlar ve sünnetler ki onlara…